Creatief Management   

een processpel voor           
teams, organisaties en         
persoonlijke ontwikkeling
        

 

Ambities realiseren met Creatief Management


Creatief Management is voor teams en organisaties met een actuele vraag.
Veelal gaat het om thema's als: beter functioneren, betere communicatie, meer rendement, efficiënter werken, meer bekendheid, meer leden of vrijwilligers of meer zicht op ongrijpbare processen. Management optimalisatie is belangrijk voor uw succes.
Daarvoor is Creatief Management uitermate geschikt!

Creatief Management maakt in korte tijd de kracht van uw team of organisatie helder. Gedurende de sessie wordt zichtbaar hoe de teamleden hun eigen kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen en daarmee de doelstellingen van uw organisatie of afdeling efficiënter te realiseren.
Door middel van Creatief Management krijgt u snel inzicht in processen die een optimale samenwerking belemmeren of bevorderen en rekent u af met ingesleten patronen en assumpties. Met Creatief Management komt verandering op gang in de hele breedte van uw organisatie en krijgt ieder individu zijn eigen rol en verantwoordelijkheid om resultaten te bereiken.

Creatief Management is zinvol en effectief voor mensen en organisaties die vooruit willen en beter willen presteren. Het is een uitstekende methodiek om conflictsituaties of tegengestelde belangen in kaart te brengen. Reorganisaties, fusies of interne conflicten kunnen aanleiding zijn om Creatief Management in te zetten en uw team te motiveren het beste van zichzelf naar boven te halen. Creatief Management levert inzicht en aanzetten op hoe genoemde situaties tegemoet te treden.

Als het team aan het eind van de sessie een breder perspectief heeft op haar eigen kracht en mogelijkheden, zult u het wenselijk vinden om dit 'vast te houden'. De begeleiders van Creatief Management kunnen vervolgstappen aanbieden. Dit kunnen zowel groepsbijeenkomsten zijn als individuele coachingtrajecten. In overleg kan hiervoor een trajectplan worden opgesteld.