Creatief Management   

een processpel voor           
teams, organisaties en         
persoonlijke ontwikkeling
        

 

Een organisatieopstelling laat je op een andere manier kijken naar je bedrijf of organisatie, je team en collega’s, medewerkers en je eigen plek in het geheel.

Een organisatieopstelling brengt mensen in beweging!

Een organisatieopstelling is een directe en effectieve methode om inzicht te krijgen in en de noodzakelijke veranderingen te initiëren ten aanzien van:

 • De plaats van individuen, afdelingen of teams in een organisatie
 • De verhouding tussen geven en nemen, zowel intern als in relatie tot de omgeving
 • De structuur van de organisatie en de ordening van processen

 

Balans in een systeem

Organisatieopstellingen kunnen worden gebruikt voor individuele vragen met betrekking tot werksituatie of loopbaanontwikkeling:

 • Positie binnen de organisatie
 • Competenties
 • Verantwoordelijkheden
 • Conflicten
 • Keuzedilemma’s
 • Eigen functioneren

 

Organisatieopstellingen kunnen bovendien worden ingezet bij bv.:

 • Conflicten tussen belangrijke personen of verschillende delen van een organisatie
 • Slechte onderlinge communi­catie of problema­tische samenwerking
 • Hoog ziekteverzuim of grote mate van verloop
 • Belemmerende tradities uit het verleden, voortlevend oud zeer of ongewenste loyaliteits­bindingen
 • Leiderschapsproblematiek of het ontbreken van commitment
 • Ingrijpende veranderingen, zoals reorganisatie of fusie
 • Onderzoek naar doelstellingen, producten of marktstrategieën
 • Investerings-, financierings- of opvolgingsvraagstukken

 

Een organisatieopstelling wordt aangeboden als:

 • Workshop met open inschrijving
 • Thematische workshop voor individuen, teams of organisaties met overeenkomstige vraagstelling
 • Maatwerk, gericht op de specifieke vraag van een individu, team of organisatie
 • In uw bedrijf als in-company opstelling,
 • Als vervolg op het spel Creatief Management,
 • Als onderdeel van een meer omvattend seminar
 • In een intercollegiale intervisiegroep
 • Een onderzoeks- of ontwikkelingstraject
 • In beroepsverenigingen, cursuscentra, scholen, e.d

 

Vooraf vindt altijd een vrijblijvend informatief gesprek plaats, waarin de vragen en thematiek worden geïnventariseerd, informatie wordt gegeven over de aanpak en mogelijke effecten en afspraken worden gemaakt over de uitvoering.

Wilt u kennismaken met organisatieopstellingen? 
Schrijf u dan in voor een kennismakingsworkshop.