Creatief Management   

een processpel voor           
teams, organisaties en         
persoonlijke ontwikkeling
        

 

CMfoto

CREATIEF MANAGEMENT is een tool voor teambuilding die op een directe wijze inzicht geeft in actuele thema's voor zowel het collectief als de individuele deelnemer. 

Het is een processpel geschikt voor 4 tot 30 deelnemers. Iedere deelnemer maakt tijdens deze dag zijn eigen reis met een persoonlijk thema. Daarnaast kan een collectief thema worden benoemd. 
Onderweg verzamelen de deelnemers informatie in de vorm van aandachts- en leerpunten, valkuilen en groeimogelijkheden. Gaandeweg ontvouwt zich een beeld waar ontwikkelings- en verbeterpunten liggen en hoe het team als geheel functioneert.

In Creatief Management gaan de deelnemers op reis. Op een speelbord, voorstellende de ontwikkelingscirkel waarin zich allerlei kernthema's bevinden, ontmoeten zij elkaar en de kernthema's en krijgen informatie in de vorm van aandachtspunten, leerthema's en valkuilen, aanwijzingen voor belangrijke stappen en groeimogelijkheden.

"Laat deze drie mensen meer samenwerken, dat geeft een meerwaarde voor het team...” 

of
"Meer empathie bevordert de communicatie..." 

of
"Er zijn mensen in dit team, die hun kwaliteiten niet optimaal (kunnen) inzetten..."

Gedurende de sessie ontstaat gaandeweg een beeld, dat een belangrijke leidraad kan vormen voor de komende maanden.